December 18, 2017.

Newsletter

Prijavite se za nase vesti, novosti...

Aktuelno

Knjiga Klavijature - Akordi, Skale - Korisni saveti... detaljnije ovde

Flash Card

Flash Card za Korg Pa80, je namenjena za ubacivanje SEMPLOVA . Mozete ubaciti 16 mb semplova. Opširnije...

Greška
  • Komponenta nije nađena
Pesmarica Program za TEKSTOVE Pesama

Novo !  Novo ! Novo ! PESMARICA >>>  PROGRAM ZA TEKSTOVE !

Nesto vise o programu mozete pogledati: KLIK OVDE

Karma Muzicka stanica El. pošta

KARMA je jedan od najnovijih proizvoda kompanije KORG. To je top model vrhunskih radnih stanica koje u`ivaju velike simpatije najpoznatijih svjetskih muzi~ara ( Phil Collins, Arturo O' Farril, Berrnie Worrel,...). Poslije sedam godina rada, razvijena je nova tehnologija HI sinteze zvuka, koja klavijature kompanije KORG ubjedljivo stavlja na sam vrh svjetskih muzi~kih dostignu}a. Radi se o vrhunskoj produkciji i reprodukciji zvuka, bilo da se radi o akusti~nim gitarama, basovima, duva~kim sekcijama ili o podlogama nove generacije, raznim padovima, efektima i ostalim perverzijama.

Specifikacija :
Sistem:
HI (Hyper Integrated) sistem sinteze

Klavijatura:
61 tipki

Generator tona:
HI (Hyper Integrated) sistem sinteze,
48kHz frekvencija semplovanja,
32 MB PCM ROM
(425 multisemplova, 413 drum semplova),
Pro{iriv do 64 Mb preko PCM ROM opcija
(EXB-PCM serije su podr`ane)

Polifonija:
62 glasa (62 oscilatora) u single modu,
31 glasa (62 oscilatora) u double modu

Filteri:
24dB/oct LPF sa rezonancijom, 12dB/oct LPF+HPF

Efekt Sekcija:
Stereo Digital Multi Efekt Sistem, 2 master efekta (mono
in/stereo out), 5 insert efekta (stereo in/out), 1 master EQ
(3-band stereo), 102 efekt tipa ( dostupni za insert efekte ili master efekte),
Funkcija Dinami~ke Modulacije Efekta

Programi/Kombinacije/Drum kompleti:
640 user programa
(384 postoje}a, 768 user programa kada je instaliran EXB-MOSS,
256 + 9 drum ROM programa
(kompatibilan sa GM2 zvu~nom mapom),
768 user kombinacije (384 postoje}e),
64 user drum kompleta (16 preset),
9 ROM GM drum kompleta (kompatibilan sa GM2 zvu~nom mapom)

KARMA Funkcije:
Program mod = jedan KARMA modul , Kombinacija,
Sekvencer, Song Play mod = ~etiri KARMA modula se koriste
simultano, GE paterni (preset) = preko 1,000 paterna,
Kontroleri = ON/OFF tipka, LATCH tipka, CHORD TRIGGER
(ASSIGN tipka, 1...4 tipke), KARMA REALTIME KONTROLE (potenciometri
1...8, prekida~i 1/2, SCENE tipka)

Sekvencer:
16 boja, 16 trekova, 1 master trek,
Maksimalni kapacitet: 200,000 nota,
Rezolucija ppq /192,
200 pjesama, 20 lista zadataka,
150 preset paterna/100 user paterna (za svaki song),
16 preset/16 user template pjesama,
Podr~ava KARMA format, TRITON format i SMF (format 0 and 1)

RPPR (Realtime Pattern Play/Recording):
Jedan set je dostupan za svaku pjesmu

Kontroleri:
Joystick,
SW1/SW2 tipke,
REALTIME KONTROLE potenciometar 1,2,3 i 4,
SELECT tipka,
VALUE slajder,
TEMPO potenciometar,
KARMA REALTIME KONTROLE

Kontrole ulaza:
DAMPER (polu-damper podr`an),
PREKIDA^/PEDALA

Izlazi:
GLAVNI: L/MONO, D, INDIVIDUALNI 1 i 2,
Slu{alice (stereo)

Floppy Disk Drive:
3.5inch 2DD/2HD

MIDI:
IN, OUT, THRU

Grafi~ki Korisni~ki Interface:
240×64 ta~aka LCD display

Napajanje :
20W

Dimenzije:
43.3" ({irina) x 12.6" (du`ina) x 4.7" (visina)
1,100({) x 320(d) x 119(v) mm

Te`ina:
22 lbs./10.0kg

Prilo`ena oprema :
AC/AC adapter 9VAC 3.0A (KA161),
programski diskovi KMFD-00P

 


Login FormaAnketa

Koji aranzer svirate ?
 

Studio play reklama nimusic Studio play reklama Studio play reklama