December 18, 2017.

Newsletter

Prijavite se za nase vesti, novosti...

Aktuelno

Knjiga Klavijature - Akordi, Skale - Korisni saveti... detaljnije ovde

Flash Card

Flash Card za Korg Pa80, je namenjena za ubacivanje SEMPLOVA . Mozete ubaciti 16 mb semplova. Opširnije...

Greška
  • Komponenta nije nađena
Pa1x Zija.set

Zija.set za KORG Pa1x - Od sada samo kod nas Zija.set za Korg Pa1x !!!

 

Korg Z1 El. pošta

DSP sintisajzeri su nekada važili za ograničene mašine sa jednotipnim modelovanjem zvuka. Z1 koristi KORG-ovu naprednu MOSS (Multi-Oscillator Synthesis System) tehnologiju, nudi veliki broj kvalitetnih algoritama koji pokrivaju širok krug zvukova, od imitativnih do imaginativnih. Standradna polifonija je 12 glasova, a sa proširenjem 18.


MOSS (Multi-Oscillator Synthesis System) generator tona : resultat višegodišnjeg razvoja i istraživanja
Algoritmi oscilatora koje koristi MOSS generator tona su direktni nasljednici KORG-ove legendarne OASYS (Open Architecture Synthesis System) razvojne platforme. Rezultat je višegodišnjeg razvoja detaljnih modela i alatki za dizajn sinteze zvuka, što KORG-u Z1 daje neprevaziđenu soničnu snagu.

Z1 nudi veliki izbor algoritama oscilatora : Standard, Noise, Comb Filter, VPM, Ring Modulation, Cross Modulation, Oscillator Sync i Resonance nude uzbudljive načine kreiranja sintetičkih zvukova. Organ, Electric Piano, Bowing, Brass, Reed i Plucked String Models emuliraju te tipove muzi~kih instrumenata sa većim stepenom realnosti i izražaja nego PCM instrumenti. Ova raznolikost algoritama daje izbor zvukova daleko veći nego ijedan drugi DSP sintisajzer.
Do dva od ovih 13 oscilatora mogu biti kombinovani - zajedno sa Sub-oscilatorom i Generatorom šuma mogu se kreairati jedinstveni, hibridni zvukovi sa organskim kvalitetom koji se mogu kovati na načine nedostupne bilo kojem tradicionalnom akustičnom instrumentu.


Moćan glas
Dvojni multi-mod filteri nude rezonanciju, low-pass, high-pass i new-band-pass mod koji omogu}uju da 4 centralne ta~ke frekvencija budu pode{ene istovremeno. Ovo dopu{ta stvaranje kompleksnih tonaliteta kao {to su ljudski glas ili rezonancija tijela violine ili gitare.
Parametarski dugmi}i za filter cutoff, rezonanciju, EG intenzitet, filterski i amp EG su locirani na lijevoj strani radnog panela. Oni kontroli{u zvuk u realnom vremenu kao na analognim sintisajzerima. 4 LFO-a (koji se sinhronizuju sa MIDI satom) plus polifonisjki portamento omogu}uju jedinstvene sinteti~ke efekte.

Puno memorije
Z1 nudi 256 Programa, i pro{irenje u vidu PCMCIA Flash memory kartice. 32 Multi Setup-a su tako|e tu, svaki mo`e da kombinuje do 6 boja za split-ovane ili layer-ovane zvukove i multi-timbral playback.

Kontroleri realnog vremena
Z1 nudi tradicionalne kontrolere kao {to su Pitch Bend i Modulation to~ki}i, plus ulaze za 4 pedale. Tu je i 8 Filter kontrolera i 4 kontrolera poja~anja.

Stereo digitalni multi-efekti visokog kvaliteta
Sekcija efekata nudi superiorne, digitalne multi-efekte sa 15 najkvalitetnijih insertion efekata kao {to su multi-tap delay, overdrive, wah, phaser, flanger, chorus i rotary speaker, plus 3 stereo master efekta: 2 reverba i stereo delay. Svi ovi efekti podrazumijevaju modulaciju u realnom vremenu za maksimalnu kontrolu izraza. Kona~no, 2-band EQ je dostupan po Programu za oblikovanje zvuka po `elji.


Polifonijski arpeggiator
Z1 nudi jedinstveni polifonijski arpeggiator koji omogu}ava lako izvo|enje komplikovanih paterna. Pored postoje}ih 5 preset paterna (Up, Down, Random,ALT1 i ALT2) , jo{ user-programabilnih arpe|o paterna se mo`e snimiti u internu memoriju.

Mogu}nosti pro{irenja
12-glasna polifonija na DSP sintisajzerima je prili~no dovoljna. Ali KORG nudi i opcionu plo~u koja }e pro{iriti polifoniju na sjajnih 18 glasova.
Opciona ADAT plo~a je tako|e dostupna.

Lista efekata
INSERT EFFECTS SIZE 1 (two effects can be used simultaneously) Overdrive,Compressor, Parametric EQ, Wah, Exciter, Decimator, Chorus, Flanger, Phaser,Rotary Speaker, Delay (Mono) SIZE 2 (single effect can be used) Talking Modulator, Multi-tap Delay, Ensemble, Rotary Speaker (L)MASTER EFFECTS Stereo Delay, Reverb (Hall), Reverb (Room)

 


Login FormaAnketa

Koji aranzer svirate ?
 

Studio play reklama nimusic Studio play reklama Studio play reklama